Rekrutacja

Szkoła Umiejętności w Lubartowie prowadzi nadal rekrutację na nowy rok szkolny 2023/2024.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w Branżowej Szkole I stopnia (szkoła 3 letnia) w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz

Zapewniamy płatna praktykę.

Wejdź na naszą stronę internetową: www.szkolaumiejetnosci.pl.
Obejrzy naszą galerię i aktualności szkolne.

 

Podania do szkoły (do pobrania):

Szkoła Branżowa I stopnia

Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.doc)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)

Szkoła Branżowa II stopnia

Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia (*.doc)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.doc)
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.pdf)

Internat

Klauzula informacyjna – Internat (*.doc)
Klauzula informacyjna – Internat (*.pdf)

 

Rekrutacja
do klasy pierwszej   Branżowej  Szkoły   I/II stopnia Szkoły Umiejętności w Lubartowie oraz Indywidualne Dni Otwarte

Indywidualne Dni Otwarte

W związku z panującą sytuacją, osoby chętne do udziału w dniu otwartym mogą zgłosić chęć udziału w ww. dniu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj ->

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Umiejętności  wraz z dokumentami będzie można składać w następujących  etapach:

 • do 22 lipca 2022. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 

Dokumenty można złożyć:

 • na adres mailowy szkoły: sekretariat@szkolaumiejetności.pl
 • poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący sie tutaj
 • osobiście w sekretariacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie w godz. 8.00- 15.00.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca 2022. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia 2022. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Nabór dodatkowy wniosków od 4 sierpnia 2022 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 sierpnia 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia 2022. w szkole, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie.

 

Podania do szkoły (do pobrania):
Podanie do szkoły 2022/23 (*.doc)
Podanie do szkoły 2022/23 (*.pdf)
Podanie o przyjęcie do internatu (*.doc)
Podanie o przyjęcie do internatu (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku (*.pdf)

Prowadzimy zapisy online!

Kadra pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY

 • mgr inż. Krzysztof Woźniak

DYREKTOR ds. dydaktyczno-wychowawczych 

 • mgr inż. Urszula Ziomek

SEKRETARZ SZKOŁY

 • mgr Anna Turowska

  KADRA PEDAGOGICZNA

 • Agnieszka Romaneczko
 • Anna Pogoda-Łukasiewicz
 • Dorota Sagan
 • Magdalena Wiater
 • Ewa Bunia
 • Ewelina Charlińska
 • Grzegorz Białek
 • Iwona Tymoszuk
 • Jerzy Ciechański
 • Joanna Smerdel-Żołnierczuk
 • Krzysztof Woźniak
 • Mariusz Tarnowski
 • Marta Góźdź
 • Paulina Kicia
 • Paweł Rusinek
 • Renata Mazur
 • Wioletta Woźniak
 • Volodymyr Korolik
 • Urszula Ziomek
 • Edyta Stachal -Bąk

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Umiejętności w Lubartowie prowadzi rekrutację na nowy rok szkolny 2023/2024.
Dysponujemy wolnymi miejscami w Branżowej Szkole I stopnia (szkoła 3-letnia) w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz

Zapewniamy płatną praktykę.

Wejdź na naszą stronę internetową: www.szkolaumiejetnosci.pl.
Obejrzyj naszą galerię i aktualności szkolne.

 

Podania do szkoły (do pobrania):

Szkoła Branżowa I stopnia

Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.doc)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)

Szkoła Branżowa II stopnia

Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia (*.doc)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.doc)
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.pdf)

Internat

Klauzula informacyjna – Internat (*.doc)
Klauzula informacyjna – Internat (*.pdf)