Informacja – testy egzaminacyjne

Dyrekcja Szkoły Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkoły II stopnia informuje słuchaczy o możliwości skorzystania z materiałów dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2019), które  są dostępne na stronie:

                                      https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania           z egzaminów zawodowych opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. 

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji. Dostępne są także dodatkowe funkcje premium, ale nie są one w żaden sposób wymagane do korzystania z Serwisu.

 

 

 

 

 

 

 

Nawigacja w każdą pogodę

„Nawigacja w każdą pogodę” – program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży.

Nasza szkoła bierze udział w nowoczesnym programie diagnostyczno-profilaktycznym „Nawigacja w każdą pogodę”. Program został przygotowany przez zespół ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki.
Nawigacja w każdą pogodę to całościowa, uniwersalna inicjatywa profilaktyczna, która pomaga szkołom we wspieraniu kondycji psychicznej uczniów w trudnym okresie naznaczonym skutkami pandemii i wojny.
Program ma na celu diagnozowanie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej społeczności szkolnej, wzmacnianie dobrego klimatu współpracy między trzema członami środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele) oraz pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi (zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych).
Analiza z przeprowadzonych badań posłuży do wsparcia kondycji psychicznej uczniów, zapobiegania problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia, a także wyposażenie uczniów w narzędzia pomocne do radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Pierwszym działaniem w obrębie programu jest diagnoza środowiska szkolnego za pomocą aplikacji internetowej i zebraniu informacji poprzez wypełnienie wstępnych ankiet:

Ankieta wstępna dla młodzieży  (proszę skopiować poniższy link):
Ankieta wstępna dla rodziców  (proszę skopiować poniższy link):
Ankieta wstępna dla nauczycieli  (proszę skopiować poniższy link):

Więcej informacji na stronie programu NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ.