Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Umiejętności, Szkole Branżowej i Stopnia w Lubartowie

 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i wyróżnień, a dla niektórych ostatnich chwil spędzonych w murach szkoły. W piątek 21 czerwca uroczyste wręczenie świadectw zgromadziło społeczność Szkoły Umiejętności, Szkoły Branżowej I stopnia w Lubartowie. Był to dzień, który pozwolił nam podsumować ostatnie miesiące, zamknąć etap i rozpocząć nowy. Ten rok szkolny, jak każdy był pełen wyzwań, w którym mogliśmy cieszyć się z codziennych – małych i dużych – sukcesów naszych uczniów i pracowników. To wielki przywilej dostrzegać zmiany i być częścią karty historii każdego z nich. 

Po odśpiewaniu hymnów państwowych głos zabrał dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Woźniak oraz Pani Dyrektor Urszula Ziomek , którzy podziękowali wszystkim za wspólny rok i działanie na rzecz zmian w naszej Szkole. Pani Dyrektor podkreśliła także, że ważne jest dostrzeganie małych sukcesów, które odnosimy każdego dnia – małe zmiany tworzą wielkie postępy. I tych w tym roku mieliśmy bardzo dużo – co daje nam wiele radości i poczucie spełnienia.

Gratulacje oraz życzenia złożyli również wychowawcy klas oraz obecni nauczyciele.

Na zakończenie uroczystości przyszedł czas na wręczenie wyróżnień i nagród dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce oraz zaangażowali się w życie szkoły. Było to wzruszające i motywujące doświadczenie zarówno dla nagrodzonych, jak i pozostałych uczniów.

Fotorelacja

Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele oraz pracownicy szkoły życzą wszystkim uczniom spokojnych, radosnych i udanych wakacji.

Nawigacja w każdą pogodę – podsumowanie

Szkolna inicjatywa profilaktyczna  „Nawigacja w każdą pogodę” miała na celu poprawę kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym).

Podczas warsztatowych zajęć prowadzonych  z uczniami klas I-III realizowana była następująca tematyka: motywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w tym kryzysowych (m.in: akceptacja uczuć, kierowanie własnymi zachowaniami, szukanie wsparcia, dostrzeganie pozytywów, świadomość własnych celów życiowych, wspieranie innych). 

Program objął całą społeczność szkolną. Wzmacniał przekonanie rodziców i nauczycieli o kluczowym znaczeniu ich roli dla skutecznego wspierania kondycji psychicznej uczniów. Przyczynił się też do poprawy klimatu wzajemnych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami poprzez wzbudzenie wzajemnej empatii i poczucia solidarności w obliczu wspólnie przeżywanej sytuacji kryzysowych.

Za aktywne zaangażowanie w realizację projektu naszą szkoła otrzymała certyfikat.