Zakończenie pierwszego etapu stażu.

W dniach  od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r.  w Szkole  Umiejętności w Lubartowie realizowany  jest staż gastronomiczny i staż dla mechaników z projektu  Szkoła Umiejętności XXI wieku. W pierwszym etapie  stażu wzięło udział  szesnaście  osób, które musiały wypracować 150 godzin  w pracowniach gastronomicznych i mechanicznych  Szkoły Umiejętności. Uczniowie, którzy uczestniczyli  w zajęciach zdobyli nowe doświadczenie oraz umiejętności zawodowe. Za udział w projekcie każdy z uczestników otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1800,00zł.  Kolejne grupy uczestników w najbliższym czasie podejmą wyzwanie i rozpoczną staż. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia oraz  przyjemnej nauki.

Po zakończeniu pierwszego etapu stażu było zorganizowane spotkanie z herbatą oraz tortem wraz z pokazem parzenia herbaty po rosyjsku z samowaru.

IMG_20200710_100530

Zdjęcie 1 z 14

Egzamin zawodowy 2020

 

100 % UCZNIÓW  SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI  

ZDAŁO EGZAMIN ZAWODOWY –  W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Uczniowie   Szkoły Umiejętności  w dniach   06-  08 lipca 2020r., przystąpili  do egzaminu  zawodowego,  zorganizowanego   na terenie  Firmy   FPH Woźniak  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Egzamin odbył się w dobie pandemii w związku z którą,  wprowadzono szereg zasad sanitarnych. Tegoroczny egzamin zawodowy był  wyjątkowy – uczniowie przygotowywali się do niego  online, a budynek szkoły i Firmy FPH  musiał spełniać  sanitarne wymogi.

Egzamin  zawodowy zdawali  uczniowie, którzy zdobywali umiejętności zawodowe  u pracodawców na terenie Lubartowa i powiatu lubartowskiego: „FPH Woźniak Lubartów”, „ZWB Trykacz”, ” Limba S.C.”.

EGZAMIN ZAWODOWY

Przeprowadzony  został  w dwóch etapach:

  • etap praktyczny: polegał na samodzielnym wykonaniu przez ucznia Szkoły Umiejętności zadań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętności praktyczne z mechaniki samochodowej.
  • etap teoretyczny: odbywał się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej.

Część pisemna polegała  na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania   z  zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowej oraz  prowadzenia  dokumentacji  działalności gospodarczej, rysunku  zawodowego, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna: zdający losował zestaw trzech pytań do każdego z trzech tematów. Odpowiadał na pytania z technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa.

Absolwent, który zdał  pozytywnie egzamin zawodowy, uzyskuje tytuł zawodowy, po trzyletnim stażu pracy w zawodzie może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Nasi uczniowie stanęli  na wysokości zadania i możemy pochwalić się 100 % zdawalnością egzaminu zawodowego  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Absolwenci Szkoły Umiejętności  posiadają już konkretny zawód oraz  praktyczne   umiejętności zawodowe.

P1240425

Zdjęcie 1 z 23


 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie!

Nietypowo, oryginalnie i inaczej niż każdego roku w dniu dzisiejszym kończymy rok szkolny 2019/2020.

Przechodzi do historii jako nietypowy i inny, a przede wszystkim edukacyjny. Po raz pierwszy bierzemy udział, jako społeczność szkolna i światowa w trudnym czasie jakim jest pandemia.

Trudności zawsze mobilizują, wyzwalają nowy potencjał i tak też jest tym razem. Realizowaliśmy program na odległość dzięki nośnikom internetowym. Wszyscy staraliśmy sprostać wyzwaniu, łatwo nie było. Zarówno Wam jak i nam nauczycielom.

Nowa rzeczywistość wymagała więcej pracy i staranności. Możemy Tobie pogratulować. Jest to sukces zarówno Szkoły jak i każdego z was indywidualnie. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. Po każdej pracy, a tym bardziej po tak wzmożonym wysiłku wszyscy zasługujemy na odpoczynek i zasłużone wakacje. Odpoczywajcie, nabierajcie sił przed nowym, kolejnym rokiem szkolnym, aby sprostać nowym może jeszcze większym wyzwaniom. Dobrych, szczęśliwych wakacji oraz szczęśliwego powrotu.

Nauczyciele i pracownicy

Szkoły Umiejętności

I FPH Woźniak

 

DSC0006

Zdjęcie 1 z 23