Praktyki i staże

Pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Poza tradycyjnym warsztatem mają dostęp do nowoczesnego stanowiska diagnostycznego i nowoczesnej komory lakierniczej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zatrudnienia, przeczytaj poniższy dokument.

Zatrudnianie pracowników młodocianych

Wzory umów:

Wersja Polska

Wersja Ukraińska

Szkoła Umiejętności w Lubartowie – Egzamin Zawodowy, 2014.07.07 – FILM