Pamięć jest naszym obowiązkiem

82. ROCZNICA 27 MARCA 1942

W marcu 1942 r. w ranach Akcji Reinhardt w Lasach Kozłowieckich Niemcy rozstrzelali około 1500 obywateli polskich narodowości żydowskiej – w tym pacjentów szpitali z lubelskiego getta.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Starosty Lubartowskiego Tomasza Marzędy, Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów Piotra Kiszczaka oraz Dyrektora Szkoły im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach Jerzego Wójcika na uroczystość przybyli oraz złożyli wieniec pod pomnikiem pomordowanych przedstawiciele Szkoły Umiejętności w Lubartowie w osobach: Pan Dyrektor Krzysztof Woźniak, Pani Dyrektor Urszula Ziomek oraz reprezentacja uczniów szkoły.

Fotorelacja