Mechanik

Mechanik pojazdów samochodowych

 to specjalista z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz ich diagnostyki. Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem różnego rodzaju urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi specjalistycznych – mechanicznych.

Szkoła umiejętności w Lubartowie

Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła prowadzi nabór do klas:

 • Szkoły Branżowej I stopnia

Dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej nauka trwa trzy lata, jest bezpłatna.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie branżowe – Mechanik pojazdów samochodowych

W kształceniu zawodowym w naszej szkole szczególny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne – uczymy przez działanie.
Nasi uczniowie nabywają umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

 • Szkoły Branżowej II stopnia

  Dla   absolwentów, którzy ukończyli szkołę branżową I stopnia, nauka trwa kolejne dwa lata.

 Po   ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom – Technika pojazdów samochodowych.

Szkoła kończy się egzaminem maturalnym i dalej umożliwia kontynuację nauki na studiach wyższych.

Jak wygląda nauka w szkole?

W szkole branżowej I stopnia:

1. Nauka trwa 3 lata,

2. W każdej klasie system kształcenia jest modułowy.

 • Przez 2 dni w tygodniu uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez 3 dni w tygodniu uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w formie modułowej.

W szkole branżowej II stopnia:

1.       Nauka trwa 2 lata, tryb zaoczny –  nauka odbywa się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

2.       Kształcenie zawodowe  odbywa się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Czego nauczysz się na zajęciach?

 • przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
 • sprawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • ustalania i usuwania usterek w zespołach i układach pojazdów;
 • dokonywania wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
 • sprawdzania i ustawiania zbieżności kół pojazdu;
 • kontrolowania i ustawiania świateł pojazdu;
 • wykonywania prac demontażu i montażu, naprawiania i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
 • mycia oraz czyszczenia części i podzespołów,
 • dorabiania i dopasowywania części nieznormalizowanych;
 • sprawdzania jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach naprawczych. Możesz założyć własny warsztat. Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz zyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Umiejętności w Lubartowie?

 • U nas zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje po  kończeniu kursów w ramach projektów UE ( Wózek widłowy, Robotyka, Spawanie, i inne )
 • U nas odbędziesz  staże, za które otrzymasz wynagrodzenie.
 • Zdobędziesz  umiejętności funkcjonowania w społeczności  zakładu pracy- dobre praktyki
 • Modułowe kształcenie zapewni Ci  nabycie umiejętności  praktycznych bardzo cenionych przez przyszłych pracodawców
 • Odbędziesz praktyki w najlepszych zakładach gastronomicznych i hotelach w Polsce i za granicą
 • Otrzymasz świadectwo pracy – dokumentowane 3 lata doświadczenia zawodowego  
 • Uczniowie sumienni w pracy otrzymają Listy referencyjne dla przyszłych  pracodawców 

Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line