Mechanik

Mechanik pojazdów samochodowych

 to specjalista z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz ich diagnostyki. Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem różnego rodzaju urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi specjalistycznych – mechanicznych.

Szkoła umiejętności w Lubartowie

Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła prowadzi nabór do klas:

§   Szkoły Branżowej I stopnia  .

Dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej nauka trwa trzy lata, jest bezpłatna.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie branżowe – Mechanik pojazdów samochodowych

W kształceniu zawodowym w naszej szkole szczególny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne – uczymy przez działanie.
Nasi uczniowie nabywają umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

§   Szkoły Branżowej II stopnia

  Dla   absolwentów, którzy ukończyli szkołę branżową I stopnia, nauka trwa kolejne dwa lata.

 Po   ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom – Technika pojazdów samochodowych.

Szkoła kończy się egzaminem maturalnym i dalej umożliwia kontynuację nauki na studiach wyższych.

Jak wygląda nauka w szkole?

W szkole branżowej I stopnia:

1. Nauka trwa 3 lata,

2. W każdej klasie system kształcenia jest modułowy.

§ Przez 2 dni w tygodniu uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,

§ Przez 3 dni w tygodniu uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w formie modułowej.

W szkole branżowej II stopnia:

1.       Nauka trwa 2 lata, tryb zaoczny –  nauka odbywa się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

2.       Kształcenie zawodowe  odbywa się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Czego nauczysz się na zajęciach?

§   przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;

§   sprawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;

§   ustalania i usuwania usterek w zespołach i układach pojazdów;

§   dokonywania wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;

§   sprawdzania i ustawiania zbieżności kół pojazdu;

§   kontrolowania i ustawiania świateł pojazdu;

§   wykonywania prac demontażu i montażu, naprawiania i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;

§   mycia oraz czyszczenia części i podzespołów,

§   dorabiania i dopasowywania części nieznormalizowanych;

§   sprawdzania jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;

§   organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

§   wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach naprawczych. Możesz założyć własny warsztat. Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz zyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Umiejętności w Lubartowie?

§  U nas zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje po  kończeniu kursów w ramach projektów UE ( Wózek widłowy, Robotyka, Spawanie, i inne )

§  U nas odbędziesz  staże, za które otrzymasz wynagrodzenie.

§  Zdobędziesz  umiejętności funkcjonowania w społeczności  zakładu pracy- dobre praktyki

§  Modułowe kształcenie zapewni Ci  nabycie umiejętności  praktycznych bardzo cenionych przez przyszłych pracodawców

§   Odbędziesz praktyki w najlepszych zakładach gastronomicznych i hotelach w Polsce i za granicą

§  Otrzymasz świadectwo pracy – dokumentowane 3 lata doświadczenia zawodowego  

§  Uczniowie sumienni w pracy otrzymają Listy referencyjne dla przyszłych  pracodawców 

Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line