Dlaczego my?

Dlaczego Szkoła Umiejętności

Zgodnie z założeniem Szkoła Umiejętności to wspólnota nauczających i uczących się. Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu umiejętności i wiedzy od praktyków-mistrzów zawodu. Naszą bazą jest  zamknięty i monitorowany kompleks  w skład którego wchodzą: budynki szkoły, internatu, budynki pracowni technicznych  oraz boiska i kompleks rekreacyjny.    

Dzięki temu uczymy w szkole  systemem modułowym,  łącząc teorię z praktyką. Umożliwiamy naszym uczniom zdobycie wysokich kompetencji  w wybranym zawodzie.

Powołaliśmy przy Szkole Umiejętności  Radę Pracodawców, która analizuje na bieżąco zmieniające się potrzeby rynku pracy. Współpracujemy z uznanymi pracodawcami krajowymi i zagranicznymi.

Umożliwiamy naszym uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych które powodują, że po skończeniu naszej szkoły są cenionymi na rynku pracownikami. Organizujemy uczniom płatne staże zawodowe.

 Mamy wygodny internat (pokoje z łazienkami) w którym mogą zamieszkać uczniowie spoza Lubartowa. Po skończonej Branżowej Szkole I Stopnia mogą podjąć naukę na II stopniu edukacji, uzyskując tytuł technika z możliwością zdania egzaminu maturalnego. Dbamy o atmosferę w której uczniowie mogą się rozwijać. Pomagamy im odkrywać swoje talenty i mocne strony. Organizujemy ciekawe wyjazdy i wycieczki na targi branżowe i inne wydarzenia kulturalne. Zapewniamy ciekawe doświadczenie rozwoju ogólnego i zawodowego.

Uczymy przez doświadczenie. Programy nauczania konsultujemy z najlepszymi praktykami i zawodowcami. Powołaliśmy Radę , która stale dba o to, żeby zakres merytoryczny naszych zajęć odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku. To daje nam pewność, że nasi uczniowie uczą się praktycznie tego co wykorzystają w przyszłej karierze zawodowej.

Zajęcia prowadzimy modułowo,  interaktywnie ,warsztatowo co daje możliwość nauki przez doświadczenie. Uczniowie rozwijają praktyczne umiejętności już w szkole, Szkole Umiejętności.

Uczniowie mogą eksperymentować, mogą  uczyć się na  błędach,. To bardzo rozwojowa metoda nauki zawodu. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywasz podczas płatnych praktyk, które  zapewniamy. Realizujesz projekty w naszych firmach partnerskich – patronackich , od których zostajesz referencje lub listy polecające. Jesteśmy szkołą międzynarodową.

Współpracujemy ze szkołami wyższymi z Kowelskim  Przemysłowo – Ekonomicznym Kolegium Narodowego Uniwersytetu Technicznym w Łucku , Politechniką Lubelską i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Organizujemy praktyki i staże zagraniczne.

Nasi uczniowie przyjeżdżają do nas także z zagranicy. Spotkasz tutaj ciekawych i pozytywnych kolegów i koleżanki.

 

Zapraszamy!