Rekrutacja

Szkoła Umiejętności w Lubartowie prowadzi rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025.
Dysponujemy wolnymi miejscami w Branżowej Szkole I stopnia (szkoła 3 letnia) oraz Branżowej Szkole II stopnia w zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • kucharz

Zapewniamy płatna praktykę.

Wejdź na naszą stronę internetową: www.szkolaumiejetnosci.pl.
Obejrzy naszą galerię i aktualności szkolne.

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI W LUBARTOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ROK SZKOLNY 2024/2025

  1. Dokumenty do szkoły przyjmujemy w terminie podstawowym do 21 lipca 2024 r. (Podania powinny być składane osobiście w sekretariacie Szkoły (wzór podania dostępny na stronie internetowej Szkoły www.szkolaumiejetnosci.pl)
  2. Nabór dodatkowy po 24 lipca 2024 r.
  3. Oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej należy składać od 23 czerwca do 21 lipca 2024 r.
  4. O przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność składnia podań, rozmowa kwalifikacja z Dyrektorem i Doradcą zawodowym.

Wraz ze złożeniem oryginału świadectwa uczeń składa orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (medycyna pracy) i oświadczenie z informacją o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (istnieje możliwość odbywania praktyki w zakładzie przy Szkole).

 

Podania do szkoły (do pobrania):

Szkoła Branżowa I stopnia

Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.doc)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)
Oświadczenie rodzica (obcokrajowcy) (*.doc)
Oświadczenie rodzica (obcokrajowcy) (*.pdf)

Szkoła Branżowa II stopnia

Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia (*.doc)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.doc)
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.pdf)

Internat

Podanie do internatu (*.doc)
Podanie do internatu (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Internat (*.doc)
Klauzula informacyjna – Internat (*.pdf)