Kucharz

Kucharz

Przygotowanie potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych również w technikę 3D. Praca w tym zawodzie wymaga dokładności oraz umiejętności współpracy z innymi pracownikami, obsługi urządzeń najnowszych technologii.

Szkoła umiejętności w Lubartowie

Zawód:  Kucharz     

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych.

 • Szkoły Branżowej I stopnia – dzienna

Dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej nauka trwa trzy lata, jest bezpłatna.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie branżowe – czeladnik

 • Szkoły Branżowej II stopnia – zaoczna

  Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę branżową I stopnia nauka trwa dwa lata.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom – technika żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła  kończy się egzaminem maturalnym i otwiera drogę do studiów wyższych.

W kształceniu zawodowym w naszej szkole szczególny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne – nauka przez działanie.
Nasi uczniowie  nabywają umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Jak wygląda nauka w szkole?

W szkole branżowej I stopnia:

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest modułowy.
 • Przez 2 dni w tygodniu uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez 3 dni w tygodniu uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w formie modułowej.

W szkole branżowej II stopnia:

 1. Nauka trwa 2 lata, tryb zaoczny ( nauka odbywa się w soboty i niedziele co dwa tygodnie).
 2. Kształcenie zawodowe ogólnie odbywa się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Czego nauczysz się na zajęciach?

 1. obliczania wartości odżywczej i energetycznej potraw;
 2. pobierania surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych;
 3. zabezpieczania przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 4. oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi;
 5. obróbki wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna);
 6. gastronomicznego rozbioru mięsa różnych zwierząt;
 7. wykonywania różnymi technikami i metodami – zgodnie z normami surowcowymi – różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców i grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich, wyrobów garmażeryjnych;
 8. posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń;
 9. wykańczania, porcjowania, dekorowania i estetycznego wydawania wyrobów kulinarnych;
 10. sporządzania potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet;
 11. przygotowywania potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe;
 12. utrzymywania na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy;
 13. przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w lokalach gastronomicznych: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, hotelowe zakłady gastronomiczne, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, stołówki. Kucharz może pracować też w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. W wyniku nabytego doświadczenia może awansować na szefa kuchni – zostać Mistrzem w zawodzie.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Umiejętności w Lubartowie?

 • U nas zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje po kończeniu kursów w ramach projektów UE (Cukiernik, Catering, Carving, Kuchnie Świata, Kurs Czekolady)
 • U nas odbędziesz staże, za które otrzymasz wynagrodzenie.
 • Zdobędziesz umiejętności funkcjonowania w społeczności  zakładu pracy- dobre praktyki
 • Modułowe kształcenie zapewni Ci nabycie umiejętności  praktycznych bardzo cenionych przez przyszłych pracodawców
 • Odbędziesz praktyki w najlepszych zakładach gastronomicznych i hotelach w Polsce i za granicą
 • Otrzymasz świadectwo pracy – dokumentowane 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Uczniowie sumienni w pracy otrzymają listy referencyjne dla przyszłych pracodawców   

Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj!