Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do szkoły z wypełnionym kwestionariuszem – zał. 1
 2. Podanie o przyjęcie do internatu – zał. 2
 3. dwa zdjęcia podpisane na odwrocie;
 4. kserokopia aktu urodzenia; (w przypadku obcokrajowca tłumaczenie na język polski)
 5. zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; (w przypadku obcokrajowca tłumaczenie na język polski)
 6. oświadczenie lub zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu; (w przypadku obcokrajowca tłumaczenie na język polski)
 7. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; (w przypadku obcokrajowca tłumaczenie na język polski)
 8. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 9. zgodę na publikację wizerunku – zał. 3

Obcokrajowcy dodatkowo przedkładają:

 1. kserokopię paszportu;
 2. decyzję notarialną w sprawie opiekuna prawnego (tłumaczone na język polski);
 3. kartę szczepień ucznia (tłumaczone na język polski);
 4.  

 

Dostarczenie przygotowanych dokumentów do Szkoły Umiejętności w Lubartowie
pn-pt – w godz. 7.00 – 15.00 do Sekretariatu

Zapewniamy umowę o pracę dla młodocianych w ramach nauki na okres 3 lat.
Możesz aplikować na 2 kierunki: Kucharz lub Mechanik pojazdów samochodowych

Potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetowa szkoły: https://szkolaumiejetnosci.pl lub na e-maila : sekretariat[at]szkolaumiejetnosci.pl

Szkoła Umiejętności w Lubartowie Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Mikołaja Kopernika 38, Lisów 155 A
21-100 Lubartów
tel.:+48 81 854 41 00

 

Podania do szkoły na rok szkolny 2024/25 (do pobrania):

Szkoła Branżowa I stopnia
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.doc)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)
Oświadczenie rodzica (obcokrajowcy) (*.doc)
Oświadczenie rodzica (obcokrajowcy) (*.pdf)

Internat
Podanie do internatu (*.doc)
Podanie do internatu (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Internat (*.doc)
Klauzula informacyjna – Internat (*.pdf)