Sukces Mikołaja Cura

Dnia 07.03.2024r. w Szkole Umiejętności w Lubartowie Szkole Branżowej I i II stopnia odbyło się na forum Szkoły uroczyste wręczenie Specjalnego Wyróżnienia dla ucznia Mikołaja Cura. Wyróżniona została praca przygotowana na konkurs pt. 3 dobre praktyki na życie bez nałogów zorganizowany przez Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie. Dyplom oraz nagrody rzeczowe wręczył przedstawiciel Lubartowskiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Fotorelacja