Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI W LUBARTOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ROK SZKOLNY 2023/2024

  1. Dokumenty do szkoły przyjmujemy w terminie podstawowym od maja do 21 lipca 2023 r. (Podania powinny być składane osobiście w sekretariacie Szkoły (wzór podania dostępny na stronie internetowej Szkoły www.szkolaumiejetnosci.pl)
  2. Nabór dodatkowy po 24 lipca 2023 r.
  3. Oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej należy składać od 23 czerwca do 21 lipca 2023 r.
  4. O przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność składnia podań, rozmowa kwalifikacja z Dyrektorem i Doradcą zawodowym.

Wraz ze złożeniem oryginału świadectwa uczeń składa orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (medycyna pracy) i oświadczenie z informacją o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (istnieje możliwość odbywania praktyki w zakładzie przy Szkole).

 

Etap rejonowy Olimpiady Zdrowia

W dniu 21 kwietnia 2023r odbył się etap rejonowy Olimpiady Zdrowia w lubartowskim oddziale PCK. Partnerem 30 edycji Olimpiady została sieć Biedronka. Uczestnicy Olimpiady ponownie musieli wykazać się swoją wiedzą z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, promowania aktywności fizycznej, czy ekologii.
Naszą szkołę reprezentowała Julka Danilkiewicz, która zdobyła trzecie miejsce. Uzyskany wynik mobilizuje nas do dalszej pracy oraz chęci uczestnictwa w kolejnych edycjach.

Fotorelacja