Komunikat – informacja dla Rodziców i Uczniów

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą ograniczenia funkcjonowania szkół informujemy, że: od  dniach 12. 03.2020 r. do odwołania,  zawieszone  zostają wszystkie zajęcia lekcyjne w Szkole Umiejętności w Lubartowie.

            W związku z zawieszeniem zajęć w szkole mającym na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce prowadzimy nauczanie zdalne dla naszych uczniów  przez Platformę Edukacyjną – Szkoła Umiejętności ( jeżeli ktoś jeszcze nie jest zalogowany prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły).

            Nauczyciele poszczególnych przedmiotów systematyczne opracowują i przekazują uczniom drogą elektroniczną zagadnienia i karty pracy dotyczące tematów lekcji. Uczniowie powinni stosować się do wskazówek i instrukcji, jakie otrzymują od wychowawcy i nauczycieli oraz kontaktować się z nimi w wypracowanej w ostatnich dniach formie. Wykonane przez uczniów zadania, karty pracy,  powinny być przez nich odesłane drogą elektroniczną do nauczycieli jako potwierdzenie realizacji materiału przedmiotowego.

            Zachęcamy abyście Państwo w tym trudnym czasie motywowali i wspierali swoje dzieci do systematycznej nauki poza szkołą.

W razie pytań: sekretariat szkoły tel. 81 854 41 00, e-mail: su12@poczta.fm

Projekt „Gotowi na Sukces”

Od 1 stycznia 2020 w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie realizowany jest projekt „Gotowi na Sukces”

Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji uczniów tym samym, zwiększenie szans na zatrudnienie. Wartość całkowita projektu wynosi 1 676 616,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 425 123,60 zł. 

Projekt „ Gotowi na sukces”  realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2021 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 85 Uczniów Szkoły Umiejętności oraz podniesienie kompetencji 10 Nauczycieli tym samym podniesienie jakości kształcenia w  Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia  i kursy kwalifikacyjne dla 85 Uczniów,10 Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej  szkoły. 

Grupa w projekcie obejmuje uczniów z kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, kucharz oraz mechanik. Read more