Wybory do Rady Wychowawców i Samorządu Mieszkańców Internatu

Goście:
1. Adam Turowski
2. Edyta Lewtak
3. Oleg Ustych

Rada Wychowawców:
1. Ewa Wójcicka-Romaniuk
2. Volodymyr Korolik
3. Joanna Żołnierczuk-Smerdel
4. Karolina Mazur
5. Łukasz Miszta
6. Krzysztof Woźniak
7. Urszula Ziomek

Rada Wychowanków (starostowie pokoi):
1. Zuzanna Będer
2. Helena Sachenko
3. Artem Hots
4. David Bahinskyi
5. Illia Holub
6. Dominik Suchodolski
7. Serhii Noryk
8. Bohdan Haideichuk
9. Oleksandr Shvets

Samorząd Mieszkańców Internatu:
1. Artem Hots –Przewodniczący
2. Dominik Suchodolski – Z-ca Przewodniczącego
3. Helena Sachenko – Sekretarz

 

Kadra pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY

 • mgr inż. Urszula Ziomek

  SEKRETARZ SZKOŁY

 • mgr Anna Turowska

  RADA PEDAGOGICZNA

 • dr Volodymyr Korolik
 • dr Ewa Wójcicka-Romaniuk
 • mgr inż. Urszula Ziomek
 • mgr inż. Krzysztof Woźniak
 • mgr inż. Dorota Sagan
 • mgr Karolina Mazur
 • mgr Władysław Szafrański
 • mgr Marta Góźdź
 • mgr Łukasz Miszta
 • mgr Joanna Żołnierczuk-Smerdel
 • mgr Mariusz Tarnowski
 • mgr Renata Mazur
 • mgr Beata Budzyńska
 • mgr Henryk Mirczuk