Szkolenie Pierwsza Pomoc

Dnia 14 maja 2024r. w Szkole Umiejętności w Lubartowie odbyło się szkolenie dla uczniów i nauczycieli Szkoły z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie odbyło się w dwóch częściach.

Pierwsza z nich była częścią teoretyczną na której prowadzący szkolenie przedstawił zagrożenia życia i zdrowia, zagrożenia w ruchu drogowym i wytłumaczył jak potrzebna jest znajomość udzielania pierwszej pomocy.

Część druga – teoretyczna stanowiła naukę udzielania pierwszej pomocy przy pomocy fantomów. Każdy z uczestników szkolenia mógł nauczyć się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy pod fachowym okiem szkolącego.

Fotorelacja

Konsultacje

W dniu 16.05.2024r. w godzinach 8.00-17.00 odbędą się konsultacje osobiste i telefoniczne z Rodziców z Wychowawcami klas.

Numery telefonów wychowawców:

Kasa I Pani Michalina Trojak – 605 962 451
Klasy II Pani Anna Turowska – 535 191 460
Klasa III Pan Marek Żyśko – 536 769 007