Narodowe Czytanie 2023

Narodowe Czytanie to odbywające się cyklicznie wydarzenie kulturalne, którego celem jest rozpowszechnianie czytelnictwa oraz promocja klasyki polskiej literatury. Do akcji, której patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, co roku przyłącza się szereg instytucji z kraju oraz zagranicy. Uczestnicy odczytują fragmenty wybranych przez parę prezydencką dzieł, a spotkaniom towarzyszą często dyskusje, konkursy czy prelekcje na temat twórczości danego autora.
Jak co roku, w inicjatywę wspólnego czytania zaangażowali się również uczniowie ze Szkoły Umiejętności w Lubartowie. Dnia 26 września 2023 r. o godz. 17.00 wychowankowie szkolnego internatu odczytali fragmenty Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Stanowiło to niemałe wyzwanie, bowiem pozytywistyczna powieść nie należy do tekstów łatwych ze względu na obecność językowych archaizmów oraz rozbudowanych partii opisowych. Uczniowie naszej szkoły – Polacy, Ukraińcy i Białorusini, doskonale poradzili sobie jednak z zadaniem, odczytując tekst z podziałem na role. Do wspólnego czytania przyłączyli się również wychowawcy internatu oraz nauczyciel języka polskiego. Uczestnicy spotkania wysłuchali krótkiego wykładu na temat treści lektury oraz kluczowego dla zrozumienia dzieła – historycznego kontekstu dotyczącego powstania styczniowego. W końcowej części spotkania uczniowie malowali inspirowane literackimi opisami nadniemeńskie pejzaże. Najlepsze prace plastyczne zostały wyróżnione przez jury, zaś uczniowie otrzymali drobne upominki.
Wydarzenie miało niewątpliwie walory kulturalne i edukacyjne, ale radości dostarczyła uczestnikom przede wszystkim możliwość integracji przy wspólnym czytaniu.

 

Spotkanie z policjantem

W dniu 21 września 2024r. odbyło się spotkanie klasy I Szkoły Umiejętności w Lubartowie z Policjantem. Rozmawia dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwie. Wraz z początkiem roku szkolnego i powrotem wychowanków do szkoły policjant przypominał o właściwym zachowaniu, ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzielnicowy zwracał uwagę na bezpieczeństwo w szkole, właściwe zachowanie wobec rówieśników i nauczycieli, mówił o zagrożeniach w kontakcie z obcymi osobami. Podczas pogadanek z uczniami dzielnicowy uczulał na niebezpieczeństwa związane z sięganiem po środki czy substancje nieokreślonego składu i pochodzenia mogące negatywnie wpływać na zdrowie a nawet życie osób je zażywających.
Młodzieży przypomniano o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu i portali społecznościowych, w tym uzależnienia od gier, ochrony swoich danych w sieci i dokumentów przechowywanych na telefonie czy komputerze