Praktyczna nauka zawodu

Pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Poza tradycyjnym warsztatem mają dostęp do nowoczesnego stanowiska diagnostycznego i nowoczesnej komory lakierniczej.

Szkoła Umiejętności w Lubartowie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Egzamin Zawodowy, 2014.07.07 – FILM