Aktualności – 30.04.2021

W związku ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Szkoła Umiejętności w Lubartowie podjęła kontynuacje realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 12: Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie Zawodowe

  1. Projekt ” Szkoła umiejętności XXI wieku”
  2. Projekt „Gotowi na Sukces”
  3. Kształcenie 4.0

Szczegółowe informacje na temat projektów dostępne są w biurze projektów, w Firmie Produkcyjno-Handlowej „Woźniak” Krzysztof Woźniak oraz w sekretariacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie

Bieżące informacje:

  • Informujemy, iż od dnia 15.05.2021 wznawiamy szkolenie „Robotyka i programowanie robotów” dla gr. 1/Robotyka oraz dla grupy 4/Robotyka. Foto galeria ze szkolenia
  • Informujemy iż od dnia 17.05.2021 rozpoczyna zajęcia grupa szkoleniowa 3/CUKIERNIK, której zajęcia wstrzymane zostały z powodu zaistniałej sytuacji w kraju. Szkolenie Cukiernik I oraz II stopnia potwierdza nabycie kompetencji zawodowych dla uczniów. Foto galeria ze szkolenia
  • Dnia 14.05.2021 rozpoczynają zajęcia grupy szkoleniowe w ramach cyklu szkoleń Kuchnie Świata. Rozpoczynamy zajęciami z Kuchni wegetariańskiej dla gr. 3/VEGE oraz gr. 4/VEGE, w kolejnych tygodniach zaplanowano szczególnie ciekawe szkolenia m.in. Grill Bałkański, Kuchnia 5 Smaków, Kuchnia Hiszpańska oraz Kuchnia Włoska. Foto galeria ze szkolenia
  • Grupy szkoleniowe 1/SPAWANIE, 2/SPAWANIE, 3/SPAWANIE 4/SPAWANIE rozpoczynają zajęcia w II połowie Maja.
  • Kolejne osoby rozpoczną realizację Kursu na Prawo Jazdy Kat. B. Uczniów posiadających min. 17 lat i 9 miesięcy prosimy o kontakt z biurem projektów lub z sekretariatem szkoły. dla wszystkich uczniów zapewnimy miejsca w drodze do wymarzonego prawa Jazdy.
  • Wszystkie Harmonogramy oraz Listy uczestników poszczególnych szkoleń zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły oraz na Platformie Edukacyjnej w formie elektronicznej.

 

Zajęcia praktyczne od 26 kwietnia br.

Od 26 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne  u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zajęcia praktyczne po 19 kwietnia

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile  u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19