Nauczanie zdalne – do 29 listopada

W związku z epidemią coronawirusa do 29 listopada 2020r. przedłużamy nauczanie zdalne. Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników pozostają nadal zawieszone.
Zajęcia będą  umieszczane  zgodnie z obowiązującym planem w czasie rzeczywistym na platformie szkolnej moodle. Tak już pracowaliśmy  w poprzednim roku szkolnym. Gdyby ktoś jednak miał problem proszę się kontaktować z wychowawcami .

We wtorki będzie możliwość konsultacji dla uczniów, którzy wcześniej umówią się telefonicznie z nauczycielem.

System oceniania podczas nauki zdalnej znajduje się na platformie moodle.

Sekretariat szkoły będzie pracował jak dotychczas.
Rodzice wspierajcie swoje dzieci w tych trudnych chwilach.

Życzymy zdrowia wszystkim rodzicom u uczniom.

Przypominamy o rygorze sanitarnym!!! 

M D D czyli MASECZKA # DYSTANS # DEZYNFEKCJA

                                                                          Dyrektor Szkoły Umiejętności
                                                                              Krzysztof Woźniak

COVID-19

[pdf-embedder url=”https://szkolaumiejetnosci.pl/wp-content/uploads/2020/10/Plakat_rozkladowka.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://szkolaumiejetnosci.pl/wp-content/uploads/2020/10/Plakat_kwarantanna.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://szkolaumiejetnosci.pl/wp-content/uploads/2020/10/Plakat_zasady-kwarantanny.pdf” title=”Plakat_zasady kwarantanny”]

[pdf-embedder url=”https://szkolaumiejetnosci.pl/wp-content/uploads/2020/10/Plakat_ogolny.pdf”]

PRAKTYKI – KOMUNIKAT

Na podstawie  art. 15 §  Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem , przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19 , innych chorób zakaźnych Dz.U. 2020 poz. 568   z upływem dnia 24.10.2020 r. rozwiązuję  umowy  zawarte na  okres  01.09.2020 – 31.01.2021   na oddelegowanie  uczniów  na praktykę w celu  przygotowania  zawodowego.

                                                                              

 

Dyrektor Szkoły Umiejętności

Krzysztof Woźniak