Rekrutacja

Szkoła Umiejętności w Lubartowie prowadzi nadal rekrutację na nowy rok szkolny 2021/2022.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w Branżowej Szkole I stopnia (szkoła 3 letnia) w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • ślusarz
 • mechanik/monter maszy i urządzeń

Zapewniamy płatna praktykę.

Wejdź na naszą stronę internetową: www.szkolaumiejetnosci.pl.
Obejrzy naszą galerię i aktualności szkolne.

Podanie o przyjęciu do szkoły – TUTAJ

 

 

Rekrutacja
do klasy pierwszej   Branżowej  Szkoły   I/II stopnia Szkoły Umiejętności w Lubartowie oraz Indywidualne Dni Otwarte

Indywidualne Dni Otwarte

W związku z panującą sytuacją, osoby chętne do udziału w dniu otwartym mogą zgłosić chęć udziału w ww. dniu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj ->

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Umiejętności  wraz z dokumentami będzie można składać w następujących  etapach:

 • od 14 czerwca do 10 lipca 2021. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 

Dokumenty można złożyć:

·         na adres mailowy szkoły: sekretariat@szkolaumiejetności.pl

· poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący sie tutaj

·         osobiście w sekretariacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie w godz. 8.00- 15.00.

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną   będzie możliwe od dnia 14 czerwca 2021 r.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca 2021. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia 2021. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2021 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia 2021. w szkole, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W  terminie od 13 do 18 sierpnia 2021. należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w Szkole Umiejętności  – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2021 r.

 

Podania do szkoły (do pobrania):
Podanie do szkoły 2022/23 (*.doc)
Podanie do szkoły 2022/23 (*.pdf)
Podanie o przyjęcie do internatu (*.doc)
Podanie o przyjęcie do internatu (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku (*.pdf)

Prowadzimy zapisy online!

Kierunki kształcenia

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharzCZYTAJ WIĘCEJ
 • mechanik pojazdów samochodowychCZYTAJ WIĘCEJ
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • elektromechanik pojazdów samochodowych, 
 • kierowca mechanik, 
 • mechanik motocyklowy
 • blacharz samochodowy,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • krawiec/krawcowa,
 • fryzjer,
 • piekarz,
 • cukiernik.

  BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych