Praktyki i staże

Pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Poza tradycyjnym warsztatem mają dostęp do nowoczesnego stanowiska diagnostycznego i nowoczesnej komory lakierniczej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zatrudnienia, przeczytaj poniższy dokument.

Zatrudnianie pracowników młodocianych

Wzory umów:

Wersja Polska

Wersja Ukraińska

Szkoła Umiejętności w Lubartowie – Egzamin Zawodowy, 2014.07.07 – FILM

Kierunki kształcenia

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharzCZYTAJ WIĘCEJ
 • mechanik pojazdów samochodowychCZYTAJ WIĘCEJ
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • elektromechanik pojazdów samochodowych, 
 • kierowca mechanik, 
 • mechanik motocyklowy
 • blacharz samochodowy,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • krawiec/krawcowa,
 • fryzjer,
 • piekarz,
 • cukiernik.

  BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych