Kadra pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY

 • mgr  Eliza Gajownik – język polski, pedagog szkolny

  RADA PEDAGOGICZNA.

 • mgr Anna Kuźma – Iwan – język angielski
 • mgr Ewa Baran WDŻ
 • mgr Henryk Mirczuk – matematyka
 • mgr Anna Kozieł – fizyka
 • mgr Joanna Żołnierczuk-Smerdel – historia, wos
 • mgr Katarzyna Płaszczewska – geografia, wos, biologia
 • mgr Dorota Sagan – biologia
 • mgr Mariusz Tarnowski  – technologia informacyjna, przedmioty zawodowe
 • mgr Andrzej Słowik  – przedmioty zawodowe
 • mgr Daniel Kisiewicz – wychowanie fizyczne, religia
 • mgr inż. Tadeusz Mróz– chemia, bezpieczeństwo pracy, podstawy przedsiębiorczości