Kadra pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY

 • mgr inż. Urszula Ziomek

  SEKRETARZ SZKOŁY

 • mgr Anna Turowska

  RADA PEDAGOGICZNA

 • mgr inż. Urszula Ziomek
 • mgr inż. Krzysztof Woźniak
 • mgr inż. Dorota Sagan
 • mgr Ewa Majewska
 • mgr Władysław Szafrański
 • mgr Marta Góźdź
 • mgr Joanna Żołnierczuk-Smerdel
 • mgr Mariusz Tarnowski
 • mgr Renata Mazur
 • mgr Henryk Mirczuk
 • mgr Mirosław Róg
 • mgr Karolina Mazur
 • mgr Zbigniew Blicharz