Rekrutacja

Szkoła Umiejętności w Lubartowie prowadzi nadal rekrutację na nowy rok szkolny 2023/2024.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w Branżowej Szkole I stopnia (szkoła 3 letnia) w zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • kucharz

Zapewniamy płatna praktykę.

Wejdź na naszą stronę internetową: www.szkolaumiejetnosci.pl.
Obejrzy naszą galerię i aktualności szkolne.

 

Podania do szkoły (do pobrania):

Szkoła Branżowa I stopnia

Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.doc)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.doc)
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła I Stopnia (*.pdf)
Oświadczenie rodzica (obcokrajowcy) (*.doc)
Oświadczenie rodzica (obcokrajowcy) (*.pdf)

Szkoła Branżowa II stopnia

Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia (*.doc)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.doc)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.doc)
Podanie o przyjcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.pdf)
Zgoda na publikację wizerunku – Branżowa Szkoła II Stopnia (*.pdf)

Internat

Podanie do internatu (*.doc)
Podanie do internatu (*.pdf)
Klauzula informacyjna – Internat (*.doc)
Klauzula informacyjna – Internat (*.pdf)