Порядок приема иностранцев в Школу умений

 

 • Подготовка документов, необходимых для приема:
 1. Заявление о приеме в школу – Приложение 1
 2. Ксерокопия заграничного паспорта ученика.
 3. Свидетельство о рождении – переведенное на польский язык.
 4. Свидетельство об окончании школы – переведенное на польский язык.
 5. Решение законного опекуна, заверенное нотариусом – переведенное на польский язык.
 6. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний к работе по профессии –
  переведенная на польский язык.
 7. Карта прививок ученика – переведенная на польский язык.
 8. Заявление о приеме в интернат – приложение 2
 9. 2 фотографии
 • Приветствуются базовые знания польского языка.
 • Отправка подготовленных документов: на электронную почту школы, на почтовый адрес школы или лично.
 • На основании предоставленных документов мы выдаем документы для Консульства, которые необходимо подать для получения студенческой визы.
 • Подавать заявление можно на 2 направления: автомеханик, повар.
 • Если тебе нужна дополнительная информация, приглашаем посетить веб-сайт школы: https://szkolaumiejetnosci.pl или напиши нам на электронную почту школы: sekretariat[at]szkolaumiejetnosci.pl

Любартовская школа умений, Отраслевая школа I уровня
ul. Mikołaja Kopernika 38, Lisów 155 A
21-100 Lubartów
тел.:+48 81 854 41 00

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Umiejętności w Lubartowie prowadzi nadal rekrutację na nowy rok szkolny 2021/2022.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w Branżowej Szkole I stopnia (szkoła 3 letnia) w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz

Zapewniamy płatna praktykę.

Wejdź na naszą stronę internetową: www.szkolaumiejetnosci.pl.
Obejrzy naszą galerię i aktualności szkolne.

Podanie o przyjęciu do szkoły – TUTAJ

Praktyki i staże

Pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Poza tradycyjnym warsztatem mają dostęp do nowoczesnego stanowiska diagnostycznego i nowoczesnej komory lakierniczej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zatrudnienia, przeczytaj poniższy dokument.

Zatrudnianie pracowników młodocianych

Wzory umów:

Wersja Polska

Wersja Ukraińska

Szkoła Umiejętności w Lubartowie – Egzamin Zawodowy, 2014.07.07 – FILM