2018-12-10 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.10.2018-31.12.2018. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto trzeci semestr nowego roku akademickiego 2018/2019. Zgodnie z harmonogramem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zajęcia dla nauczycieli rozpoczęły się 13.10.2018.Trzeci semestr poza zajęciami wramach programu studiów podyplomowych przewiduje przygotowanie i obronę prac dyplomowych 8 nauczycieli z naszej szkoły. Odbyły się 2 dwudniowe zjazdy. Łącznie odbyło się 35 h zajęć.

2.1 W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowane były zajęcia gr 3/SPAWANIE składającej się z 9 uczniów. Zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA. W bieżącym okresie zrealizowano 144 h zajęć praktycznych w tym 120 h w miesiącu październik oraz 24 h zajęć. Utworzona została kolejna grupa na zajęcia ze spawania tj. gr.4/SPAWANIE. Zajęcia teoretyczne dla gr. 4/SPAWANIE zaplanowano od 15.11.2018

Read more

2018-09-07 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2018-30.09.2018. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • W bieżącym okresie rozliczeniowym nastąpiło rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 III semestr. Na studiach podyplomowych dla nauczycieli na kierunku Mechatronika. Zajęcia dla nauczycieli rozpoczną się 12.10.2018.Trzeci semestr poza zajęciami w ramach programu studiów podyplomowych przewiduje przygotowanie i obronę prac dyplomowych 8 nauczycieli z naszej szkoły.

2.1 Kontynuowane były zajęcia gr 3/SPAWANIE składającej się z 9 uczniów. Zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA, które  rozpoczęły się w poprzednim okresie tj. w czerwcu 2018 zrealizowano 88 h zajęć w tym 72 h zajęć teoretycznych oraz 16 h zajęć praktycznych, Uczniowie, którzy byli uczestnikami zajęc ze spawania otrzymali materiały na zajęcia ze spawania które dostarczone zostały zgodnie z zamówieniem oraz z przeprowadzoną procedura zapytania ofertowego na zakup materiałów na zajęcia dla grupy 3/SPAWANIE.

Read more