Kadra pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY

 • mgr inż. Urszula Ziomek

  SEKRETARZ SZKOŁY

 • mgr Anna Turowska

  RADA PEDAGOGICZNA

 • dr Volodymyr Korolik
 • dr Ewa Wójcicka-Romaniuk
 • mgr inż. Urszula Ziomek
 • mgr inż. Krzysztof Woźniak
 • mgr inż. Dorota Sagan
 • mgr Karolina Mazur
 • mgr Władysław Szafrański
 • mgr Marta Góźdź
 • mgr Łukasz Miszta
 • mgr Joanna Żołnierczuk-Smerdel
 • mgr Mariusz Tarnowski
 • mgr Renata Mazur
 • mgr Beata Budzyńska
 • mgr Henryk Mirczuk

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Umiejętności odbędzie się dnia 01.09.2021 o godz. 10.00

Prosimy  o wchodzenie do szkoły głównym wejściem i zdezynfekowanie rąk. Uczniowie  zachowują środki ostrożności: obowiązkowa osłona nosa i ust na terenie szkoły, zachowanie dystansu.