Przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu małoletnich

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM OBOWIĄZUJĄCA
W SZKOLE UMIEJĘTNOŚCI W LUBARTOWIE,
SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA.
ORAZ W INTERNACIE SZKOŁY