Nawigacja w każdą pogodę

„Nawigacja w każdą pogodę” – program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży.

Nasza szkoła bierze udział w nowoczesnym programie diagnostyczno-profilaktycznym „Nawigacja w każdą pogodę”. Program został przygotowany przez zespół ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki.
Nawigacja w każdą pogodę to całościowa, uniwersalna inicjatywa profilaktyczna, która pomaga szkołom we wspieraniu kondycji psychicznej uczniów w trudnym okresie naznaczonym skutkami pandemii i wojny.
Program ma na celu diagnozowanie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej społeczności szkolnej, wzmacnianie dobrego klimatu współpracy między trzema członami środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele) oraz pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi (zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych).
Analiza z przeprowadzonych badań posłuży do wsparcia kondycji psychicznej uczniów, zapobiegania problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia, a także wyposażenie uczniów w narzędzia pomocne do radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Pierwszym działaniem w obrębie programu jest diagnoza środowiska szkolnego za pomocą aplikacji internetowej i zebraniu informacji poprzez wypełnienie wstępnych ankiet:

Ankieta wstępna dla młodzieży  (proszę skopiować poniższy link):
Ankieta wstępna dla rodziców  (proszę skopiować poniższy link):
Ankieta wstępna dla nauczycieli  (proszę skopiować poniższy link):

Więcej informacji na stronie programu NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ.