Olimpiada Zdrowia PCK

W dniu 28 marca 2023 r w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Zdrowia PCK. Uczestnictwo w Olimpiadzie polega na zorganizowaniu konkursu dla dzieci i młodzieży i wyłonieniu najlepszego lidera zdrowia w szkole. Olimpiada składa się z 4 etapów: szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana i oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.
W etapie szkolnym wzięło udział cztery uczennice z klasy 1 KM, w kierunku kucharz. Największą liczbę punktów zdobyła Julia Danilkiewicz.

Gratulujemy!

Życzymy powodzenia w kolejnym etapie, który odbędzie się 21 kwietnia w rejonowym oddziale PCK.