Realizacja Projektu „Gotowi na sukces” – I kwartał 2021

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zapytania ofertowe na poszczególne przedmioty zamówień – poszczególne kursy kwalifikacyjne dla uczniów przeprowadzone zostaną w kolejnych okresach rozliczeniowych