Podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

„Serdecznie dziękujemy za udział w Narodowym Czytaniu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Dzięki Państwa zaangażowaniu klasyka polskiej literatury znów nas wszystkich połączyła, za nasza akcja w tysiącach miejsc na całym świecie umocniła przekonanie, że jesteśmy silnie związani z dziełami, które od pokoleń kształtują wyobraźnię Polaków.”
Takimi słowami rozpoczyna się list, który otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z podziękowaniem za uczestnictwo w tego rocznej akcji Narodowego Czytania. Jako wyraz wdzięczności otrzymaliśmy okolicznościowy egzemplarz dzieła Elizy Orzeszkowej z dedykacją Pary Prezydenckiej.