Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkoły II stopnia

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkoły II stopnia na podstawie § 53 ust. 3 Statutu Szkoły z dnia 1 lutego 2023 r., wprowadza się opłatę czesnego za usługi  edukacyjne od 1 września 2023 r.  Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Szkoły.

      Dyrektor Szkoły
/-/  Krzysztof Woźniak

Lisów 15.05.2023 r.