Harmonogram wydawania świadectw

Harmonogram wydawania świadectw w Szkole Umiejętności

                        w Lubartowie  – 26 czerwca 2020

 

Świadectwa uczniowie odbierają od wychowawcy w wyznaczonych salach według harmonogramu:

 

Klasy I P – godz. 9.00 – 09.30 – aula szkolna

Klasy I G – godz. 9.30 – 10.00 – aula szkolna

Klasa II B – godz. 10.00- 10.30 – aula szkolna

Klasa III – godz. 10.30-11.00 – aula szkolna

 

Prosimy  o wchodzenie do szkoły głównym wejściem, następnie po zdezynfekowaniu rąk należy udać się do wyznaczonej sali.

Uczniowie  odbierają świadectwa pojedynczo, zachowując środki ostrożności: osłona nosa i ust na terenie szkoły, zachowanie dystansu 2 m.

 

Jeżeli ktoś nie może odebrać świadectwa w piątek 26.06 w wyznaczonych godzinach, wówczas będzie to możliwe w dniach 29-30 czerwca w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.