Narodowe Czytanie 2021

Projekcja sztuki teatralnej na podst. komedii G. Zapolskiej “Moralność pani Dulskiej”

W dniu 15.09.2021 w Internacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie miało miejsce Uroczyste Spotkanie wychowanków w sprawie Narodowego czytania powieści Zapolskiej „ Moralność Pani Dulskiej”.
Aktywny udział w Narodowym czytaniu wzięli:

1. Będer Zuzanna – Uczennica klasy II
2. Haideichuk Bohdan – Uczeń klasy I
3. Kowalewska Klaudia – Uczennica klasy I
4. Przekorzyńska Wiktoria – Uczennica klasy II
5. Szumila Aleksandr – Uczeń klasy I
6. Karolina Mazur – Nauczyciel Języka polskiego

Następnie wszyscy obejrzeliśmy przedstawienie teatralne Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie grupy teatralnej Rozmyty Kontrast z 2017 r.

Moralność Pani Dulskiej – YouTube

Opiekun projektu: mgr Karolina Mazur

Wybory do Rady Wychowawców i Samorządu Mieszkańców Internatu

Goście:
1. Adam Turowski
2. Edyta Lewtak
3. Oleg Ustych

Rada Wychowawców:
1. Ewa Wójcicka-Romaniuk
2. Volodymyr Korolik
3. Joanna Żołnierczuk-Smerdel
4. Karolina Mazur
5. Łukasz Miszta
6. Krzysztof Woźniak
7. Urszula Ziomek

Rada Wychowanków (starostowie pokoi):
1. Zuzanna Będer
2. Helena Sachenko
3. Artem Hots
4. David Bahinskyi
5. Illia Holub
6. Dominik Suchodolski
7. Serhii Noryk
8. Bohdan Haideichuk
9. Oleksandr Shvets

Samorząd Mieszkańców Internatu:
1. Artem Hots –Przewodniczący
2. Dominik Suchodolski – Z-ca Przewodniczącego
3. Helena Sachenko – Sekretarz