Konsultacje Wojewódzkiej Rady Dzieci i Młodzieży

Spotkanie otwierające konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży

W dniu 26 wrzesienia 2022 uczennice z klasy 1KM Natalia Zdunek i Julia Danilkiewicz wraz z opiekunem Eweliną Charlińską, uczestniczyły w spotkaniu otwierajacym konsultacje wojewódzkiej Rady Dzieci i Młodzieży, które odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Z dziećmi i młodzieżą spotkali się m.in. Teresa Misiuk – lubelski kurator oświaty i wicekurator Mirosław Wójcik. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na temat telefonów w szkołach, zmian klimatycznych oraz zdrowia psychicznego młodzieży. Również podjeto dyskusję na temat polskiej szkoły XXI wieku. Uczniowie w trakcie dyskusji wymieniali się informacjami oraz pomysłami jak chcieliby, żeby funkcjonowały szkoły w Polsce. Wróciliśmy bogatsi o doświadczenia kolegów i koleżanek oraz nauczycieli z lubelskich szkół.