Konferencji on-line dla nauczycieli i rodziców

Szanowni Państwo

w związku z trwającym w dniach 12-16 września 2022 r. „Tygodniem profilaktyki chorób zakaźnych” zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  Kuratorium Oświaty w Lublinie przygotowało propozycje konferencji on-line dla nauczycieli i rodziców.

W dniu 14 września 2022 r. o godz. 16.30 do udziału w wideokonferencji zapraszamy rodziców. Proponujemy spotkanie na temat profilaktyki chorób zakaźnych, które poprowadzi Pan płk dr n. biol. Aleksander Michalski Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Proszę Państwa dyrektorów o zachęcenie rodziców do udziału w przedsięwzięciu oraz udostępnienie linku do wideokonferencji.

Link do wideokonferencji dla rodziców

Dziękując za dotychczasową współpracę, w kontekście poruszonego tematu, życzę Państwu dużo sił i zdrowia

Łączę wyrazy szacunku
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty”