Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – III kwartał 2021

W bieżącym okresie zakończone zostały zajęcia praktyczne dla grupy 3/SPAWANIE, zrealizowano 36 h dla gr. 3. Po zakończonych 390 h zajęć, 9 uczniów przystąpiło do egzaminu ze spawania w formie praktyczno- teoretycznej. Egzamin przeprowadzony został w dniu 14.09.2021 przez Egzaminatora z SIMP Ośrodka Doskonalenia Kadr – Mechanika -Sp. z o.o. po sprawdzeniu próbek wykonanych przez uczniów oraz po przeprowadzeniu testu w części teoretycznej, wszyscy uczniowie uzyskali kwalifikacje spawalnicze.

W miesiącu Wrzesień kontynuowane były zajęcia praktyczne dla grupy 4/SPAWANIE -9 os. przez prowadzącego zajęcia w wymiarze 152 h. Utworzona została gr. 5/SPAWANIE -9 os. Zajęcia rozpoczęto w dniu 15.09.2021. Zajęcia prowadzone w miesiącu wrzesień zrealizowano w wymiarze 50 teoria oraz 64 praktyka.

W bieżącym okresie zgodnie z utworzonym harmonogramem realizacji projektu, zajęcia kontynuowała gr. 1/DIGCOMP oraz 2 gr. 2/DIGCOMP składające się z 9 os/gr. Łącznie 18 osób. W bieżącym okresie zrealizowano 15h tj. 3 dni x 5 h dla gr.1 oraz 20 h tj. 4 dni x 5 h dla gr. 2. Utworzone gr 3/DIGCOMP oraz 4/DIGCOMP rozpoczęły zajęcie komputerowe odpowiednio 21.09.2021 i 30.09.2021. Łącznie zrealizowano 10 h tj. 2 dni x 5 h dla gr.3 oraz 5 h dla gr. 4.

W bieżącym okresie rozliczeniowym rozpoczęła szkolenie grupa szkoleniowa nr 3/ZTRiP 9 os. Utworzono również listę uczestników gr 4 /ZTRiP 9 os. dot. szkolenia „Zastosowanie tradycyjnych receptur i procedur. Przygotowanie posiłków w innowacyjnych Technologii z zastosowaniem drukarek 3D”. W bieżącym okresie zrealizowano 60 h dla gr.3/ZTRiP. Rozpoczęte zajęcia dla gr. 3/ZTRiP w miesiącu wrzesień zakończą się w dniu 03.10.2021. Natomiast zajęcia dla gr 4/ZTRiP zaplanowano w okresie 16.10.2021-7.11.2021.

Realizacja Projektu „Gotowi na sukces” – III kwartał 2021

W bieżącym okresie kontynuowano rozpoczętą realizacje serii szkoleń Kuchnie Świata. Zrealizowane zostały pozostałe godziny szkolenia dla jednej grupy z Kuchni wegetariańskiej gr. 2/KVEG -16 h w dniach 04-05.09.2021. Następnie w kolejnych tygodniach realizowano zajęcia w ramach cyklu Kuchnie Świata: – Grill Bałkański Gr.3/BAŁK-24 h, Gr. 4/BAŁK- 24 h W DNIACH 11-13.09.2021, KUCHNIA 5 SMAKÓW Gr.3/5SMAK-24 h, Gr.4/5SMAK- 24 h w dniach 17-19.09.2021 – Łącznie zostały ukończone zajęcia dla 5 grup szkoleniowych po 8 os./grupa. Dla każdej grupy zostało zrealizowane szkolenie w wymiarze 24 h szkoleniowych. Trenerzy prowadzący szkolenia Krzysztof Piwowarski, Adam Ciupka.

W dniach 24.-26.09.2021 zrealizowano zajęcia w ramach zaplanowanych działań projektowych PROFESJONALNY KURS CZEKOLADY dla dwóch grup Gr. 3/CZEKOLADA -24 H, Gr.4/CZEKOLADA -24 h Trener prowadzący szkolenia Tomasz Podkul

Rozpoczęto w dniu 20.09.2021 szkolenie dla 10 uczniów z gr. 1/GK „Grafika komputerowa”. W miesiącu Wrześniu zrealizowano 62 h szkoleniowe. W kolejnym okresie zaplanowano 58 h. Zakończenie zaplanowano na 18.10.2021 r

w dniu 21.09.2021 dla 10 uczniów z gr. 1/TG rozpoczęto Szkolenie „Technologie w Gastronomi”. W miesiącu Wrześniu zrealizowano 12 h szkoleniowe. W kolejnym okresie zaplanowano 68 h.  Zakończenie zaplanowano na 14.10.2021 r.

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – II kwartał 2021

W bieżącym okresie zakończone zostały zajęcia praktyczne dla grup 1/SPAWANIE, 2/SPAWANIE zrealizowano 4 h dla gr. 1 oraz 24 h dla gr. 2. Po zakończonych zajęciach uczniowie przystąpili do egzaminu ze spawania w formie praktyczno- teoretycznej. Egzamin przeprowadzony został w dniu 26.05.2021 przez Egzaminatora z SIMP Ośrodka Doskonalenia Kadr – Mechanika -Sp. z o.o. po sprawdzeniu próbek wykonanych przez uczniów oraz po przeprowadzeniu testu w części teoretycznej, wszyscy uczniowie uzyskali kwalifikacje spawalnicze.

 Kontynuowane były zajęcia teoretyczne dl dwóch grup 3/SPAWANIE, 4/SPAWANIE w wymiarze 16 h/grupa, oraz zajęcia praktyczne dla gr. 3/SPAWANIE. Zrealizowano 304 zajęć praktycznych dla gr 3.

Po powrocie uczniów do szkoły kontynuowane były zajęcia praktyczne dla uczniów którzy rozpoczęli kurs na prawo jazdy Kat. B w okresie przed zawieszeniem zajęć w trybie stacjonarnym. Utworzono kolejne grupy uczniów, którzy po wyrażeniu chęci realizacji kursu na prawo jazdy otrzymali skierowania do Ośrodka Szkolenia Kierowców. Łącznie chęć rozpoczęcie kursu wyraziło 26 uczniów. Zajęcia rozpoczęło 25 uczestników projektu. Dla tych osób przeprowadzone zostały badania lekarskie, procedura kwalifikacyjna do kursu, 30 godzin zajęć teoretycznych oraz indywidualnie ustalane zajęcia praktyczne. Dokonano opłat dla 4 osób za egzaminy zewnętrzne w WORD Lublin dla uczestników którzy zdali egzamin wewnętrzny w OSK JAZEK. Dla Osób, które nie skończyły w bieżącym okresie kursu w części praktycznej, zapłata za egzamin zewnętrzny w WORD Lublin nastąpi po otrzymaniu informacji od Ośrodka Szkolenia Kierowców o pozytywnej ocenie z egzaminu wewnętrznego

Utworzono kolejną grupę szkoleniową 3/CUKIERNIK. Zajęcia zrealizowane zostały przez firmę GO.WORK.pl zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zajęcia odbywały się w okresie od 24.05.2021 do 16.06.2021 r. łącznie przeprowadzono 90 h szkolenia Cukiernik. Przeprowadzono egzamin wewnętrzny w części praktycznej oraz testy wiedzy teoretycznej z zakresu Cukiernictwa.

Rozpoczęto kontynuowanie zajęć w ramach szkolenia „Robotyka i programowanie robotów” dla gr. 1/ROB. Zajęcia rozpoczęte 29.02.2020 w bieżącym okresie kontynuowano od dnia 15.05.2021. Szkolenie zakończyło się dnia 30.05.2021 Łącznie przeprowadzono 80 godzin szkoleniowych. .Zajęcia zakończyły się egzaminem wewnętrznym

W dniu 31.05.2021 rozpoczęto realizacje zajęć w ramach szkolenia „Robotyka i programowanie robotów” dla gr. 4/ROB. Przeprowadzono 80 godzin szkoleniowych. . Zajęcia zakończyły się w dniu 20.06.2021 egzaminem wewnętrznym.