Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – IV kwartał 2019

FPH Woźniak - Organizacja przyjęć okolicznościowychW związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.10.2019-31.12.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli ” Turystyka, hotelarstwo i gastronomia” zajęcia w ramach semestru pierwszego dla 1 osoby oraz drugiego dla 4 osób. . Zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zjazdy odbyły się w dniach 12,13.10 2019, 26,27.10 2019, 09,10. 11 2019, 23,24. 11 2019,

07,08. 12 2019 21,22. 12 2019 tj. 12 dni łącznie odbyło się 120 h zajęć w tym 20 h zajęć praktycznych

2.1 W dniu 18.11.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu na Prawo Jazdy Kat. B dla max. 45uczniów którzy osiągnęli wiek uprawniający do założenia profilu na kierowcę i tym samym posiadających możliwość uczestniczenia w kursie na Prawo Jazdy kat. B. W terminie złożone zostały trzy oferty, Wygrała oferta Ośrodka Szkolenia Kierowców „Jazek” Jacek Tchórz.Podpisano umowę na realizacje wsparcia. Utworzona grupa uczniów składała się z 4 uczniów wieku uprawniającym do przystąpienia kursu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem rozpoczęcie kursu nastąpiło 13.12.2019 r. Przygotowana została cała dokumentacja dotycząca uczniów grupy 1/PJB. Przeprowadzono badania lekarskie dla 4 os., przed rozpoczęciem kursu. Rozpoczęte w dniu 13.12.2019zajęcia odbywały się zgodnie z programem szkolenia obejmującym ogółem 60 godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia,w tym: 30 godz. teoretycznych (1 godzina = 45 minut) i 30 godz. praktycznych (1 godzina = 60 minut). Odbyło się 4 dni szkol. Łącznie30 h zajęć teoretycznych dla każdego uczestnika oraz każdy uczestnik miał ustalony indywidualny harmonogram zajęć praktycznych – 30h- ze swoim instruktorem. Harmonogramy wstępne zostały przedłożone przez Ośrodek Szkolenia kierowców i zatwierdzone przez uczniów oraz zespół projektowy.

GALERIA – ORGANIZACJA PRZYJĘĆ

Read more

„Tak-Pomagam” – Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas Archidiecezji Lubelskiej

W dniu 07 grudnia 2019 roku dwie wolontariuszki ze Szkoły Umiejętności z klas: 1G i 1P wzięły udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności Caritas pod hasłem „Tak-Pomagam“. To już siedemnasta edycja zbiórki podczas której nasi wolontariusze zbierali artykuły spożywcze z długim terminem ważności takie jak mąka, ryż, cukier, makaron, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata, słodycze itp. Z zebranych produktów przygotowane zostaną paczki, które trafią do najuboższych, chorych i bezdomnych, samotnych , starszych oraz chorych z naszego miasta.

Dziękujemy serdecznie za udział w naszej akcji.
Daniel Kisiewicz

Read more