Olimpiada Zdrowia PCK

W dniu 28 marca 2023 r w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Zdrowia PCK. Uczestnictwo w Olimpiadzie polega na zorganizowaniu konkursu dla dzieci i młodzieży i wyłonieniu najlepszego lidera zdrowia w szkole. Olimpiada składa się z 4 etapów: szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana i oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.
W etapie szkolnym wzięło udział cztery uczennice z klasy 1 KM, w kierunku kucharz. Największą liczbę punktów zdobyła Julia Danilkiewicz.

Gratulujemy!

Życzymy powodzenia w kolejnym etapie, który odbędzie się 21 kwietnia w rejonowym oddziale PCK.

Konferencja na temat rocznicy Powstania Styczniowego

Powstanie styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków.  W dniu 2 lutego 2023 r. w naszej Szkole odbyła się konferencja na ten temat, a następnie:

Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkoły I stopnia uczcili święto 160. rocznicy powstania styczniowego odwiedzając groby Powstańców na cmentarzu Parafialnym w Lubartowie.

Fotorelacja

Zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych

Ferie zimowe to czas odpoczynku od nauki. Przypominamy Wam o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych oraz zamieszczamy kilka ważnych porad i wskazówek.

 

 

 

TWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SĄ NAJWAŻNIEJSZE, WIĘC:

 1. Do uprawiania sportów zimowych wybieraj tylko bezpieczne miejsca!
 2. Podczas uprawiania sportów zimowych dbaj o bezpieczeństwo własne i innych!
 3. Wychodząc na dwór pamiętaj o właściwym ubraniu!
 4. W momencie, gdy wyczujesz, że twoje ubranie jest mokre udaj się do domu by je zmienić na suche!
 5. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj za cel ludzi, zwierząt, ani żadnych szklanych przedmiotów!
 6. Spędzając ferie w domu pamiętaj o bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniami elektrycznymi!
 7. W czasie ferii nie spędzaj zbyt dużo czasu przed telewizorem!
 8. W czasie korzystania z Internetu pamiętaj, że nie każdy nowo poznany kolega ma zawsze dobre zamiary w stosunku do ciebie!
 9. Zbyt długie siedzenie przed komputerem nie jest zdrowe dla twoich oczu!
 10. Pamiętaj o telefonach alarmowych straż pożarna 998, policja 997, pogotowie 999 i numer ratunkowy 112.
 11. Pod żadnym pozorem nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne!
 12. W kontaktach z obcymi pamiętaj o swoim bezpieczeństwie!
 13. Pamiętaj o zdrowym odżywianiu, owoce i warzywa zawierają dużo witamin przydatnych w zimne dni!