2017.06.23 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Umiejętności w Lubartowie

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Umiejętności w Lubartowie

Dnia 23 czerwca 2017 r. w Szkole Umiejętności w Lubartowie, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Wręczone zostały świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz świadectwa promocyjne. Uroczystość rozpoczęła się od zaśpiewania hymnu narodowego . Cała społeczność naszej szkoły powitał właściciel – pan Krzysztof Woźniak, który dokonał podsumowania i podziękował młodzieży i nauczycielom  za rok wytężonej i ciężkiej pracy. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczone zostały nagrody – za najwyższą średnią ocen oraz wysoką frekwencję.
Docenieni zostali także uczniowie, którzy aktywnie angażowali się  w działalność w wolontariacie.

Wszystkim nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły, życzymy udanych i bezpiecznych wakacji

2017.06.03 Szkoła Umiejętności w Lubartowie na 25 Biegu Solidarności

Szkoła Umiejętności w Lubartowie  na 25 Biegu Solidarności

Uczniowie  Szkoły Umiejętności w dniu 3 czerwca 2017 r. brali czynny udział   w  25. Biegu Solidarności „ Lubelski Lipiec 1980”.  Za aktywną pomoc w organizacji oraz zaangażowanie  nauczyciela placówki – pana Daniela Kisiewicza wraz z uczniami w grupach WOLONTARIUSZY BIEGU, uczniowie otrzymali podziękowania i pamiątkowe medale.

Postawa ta jest świadectwem patriotyzmu, wdzięcznej pamięci o odważnych robotnikach strajkujących w lipcu 1980 roku, a także szacunku  wobec polskiej tradycji i historii.