Nawigacja w każdą pogodę – podsumowanie

Szkolna inicjatywa profilaktyczna  „Nawigacja w każdą pogodę” miała na celu poprawę kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym).

Podczas warsztatowych zajęć prowadzonych  z uczniami klas I-III realizowana była następująca tematyka: motywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w tym kryzysowych (m.in: akceptacja uczuć, kierowanie własnymi zachowaniami, szukanie wsparcia, dostrzeganie pozytywów, świadomość własnych celów życiowych, wspieranie innych). 

Program objął całą społeczność szkolną. Wzmacniał przekonanie rodziców i nauczycieli o kluczowym znaczeniu ich roli dla skutecznego wspierania kondycji psychicznej uczniów. Przyczynił się też do poprawy klimatu wzajemnych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami poprzez wzbudzenie wzajemnej empatii i poczucia solidarności w obliczu wspólnie przeżywanej sytuacji kryzysowych.

Za aktywne zaangażowanie w realizację projektu naszą szkoła otrzymała certyfikat.