Szkolenie Pierwsza Pomoc

Dnia 14 maja 2024r. w Szkole Umiejętności w Lubartowie odbyło się szkolenie dla uczniów i nauczycieli Szkoły z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie odbyło się w dwóch częściach.

Pierwsza z nich była częścią teoretyczną na której prowadzący szkolenie przedstawił zagrożenia życia i zdrowia, zagrożenia w ruchu drogowym i wytłumaczył jak potrzebna jest znajomość udzielania pierwszej pomocy.

Część druga – teoretyczna stanowiła naukę udzielania pierwszej pomocy przy pomocy fantomów. Każdy z uczestników szkolenia mógł nauczyć się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy pod fachowym okiem szkolącego.

Fotorelacja