Spotkanie z policjantem

W dniu 21 września 2024r. odbyło się spotkanie klasy I Szkoły Umiejętności w Lubartowie z Policjantem. Rozmawia dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwie. Wraz z początkiem roku szkolnego i powrotem wychowanków do szkoły policjant przypominał o właściwym zachowaniu, ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzielnicowy zwracał uwagę na bezpieczeństwo w szkole, właściwe zachowanie wobec rówieśników i nauczycieli, mówił o zagrożeniach w kontakcie z obcymi osobami. Podczas pogadanek z uczniami dzielnicowy uczulał na niebezpieczeństwa związane z sięganiem po środki czy substancje nieokreślonego składu i pochodzenia mogące negatywnie wpływać na zdrowie a nawet życie osób je zażywających.
Młodzieży przypomniano o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu i portali społecznościowych, w tym uzależnienia od gier, ochrony swoich danych w sieci i dokumentów przechowywanych na telefonie czy komputerze