Konferencja na temat rocznicy Powstania Styczniowego

Powstanie styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków.  W dniu 2 lutego 2023 r. w naszej Szkole odbyła się konferencja na ten temat, a następnie:

Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkoły I stopnia uczcili święto 160. rocznicy powstania styczniowego odwiedzając groby Powstańców na cmentarzu Parafialnym w Lubartowie.

Fotorelacja