Ogłoszenia Dyrektora Szkoły Umiejętności

DYREKTOR SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI
W LUBARTOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

informuje, że:

  • 23.12.2022 r. do 31.12. 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna
  • 03.01.2023 r. i 04.01.2023 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych;
  • Internat dla uczniów będzie udostępniony: 03.01.2023 r. od godziny 16.00 do 13.01.2023 r. do godziny 17.00