Andrzejki w internacie

W dniu 22.11.2022 w internacie odbyły się zabawy związane z tradycją polskich Andrzejek. Mieszkańcy, którzy pochodzą z Ukrainy i Białorusi mieli okazję dowiedzieć się oraz poznać tradycję tego święta obchodzonego w Polsce. Mieszkańcy internatu uczestniczyli w zabawach takich jak: marsz butów, losowanie przyszłych zawodów. Odbył się również słodki poczęstunek tzw. ciasteczek z wróżbą. Na zakończenie odbyła się dyskoteka przy muzyce zarówno polskiej jak i ukraińskiej.