Projekt „Gotowi na sukces”. Okres realizacji 01.2020-12.2022

Od 1 stycznia 2020 w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie realizowany jest projekt „Gotowi na Sukces”

Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji uczniów tym samym, zwiększenie szans na zatrudnienie. Wartość całkowita projektu wynosi 1 676 616,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 479 816,00 zł.

Projekt „Gotowi na Sukces” realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie Uczniów SU oraz podniesienie kompetencji Nauczycieli tym samym podniesienie jakości kształcenia w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia oraz Technikum wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia i kursy kwalifikacyjne. Grupa w projekcie obejmuje uczniów z kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, kucharz oraz mechanik.

W ramach działań przewidzianych w projekcie uczniowie placówki odbędą zajęcia specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu

Poszczególne formy wsparcia:

Dla kierunków mechanicznych:

 • Kurs spawania metodami TIG+MAG+MMA ( 3 uprawnienia)
 • Kurs na prawo jazdy kat. B
 • Szkolenie  „Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie – operator CNC”
 • Kurs grafiki komputerowej z elementami poligrafii i reklamy

Zaplanowane są również innowacyjne zajęcia dla uczniów w zawodzie kucharz

 • Szkolenie “Profesjonalny kurs czekolady”
 • Szkolenie “Kuchnia VEGE”
 • Szkolenie “Kuchnia Bałkańska – Grill Bałkański”
 • Szkolenie“ Kuchnia 5 smaków”
 • Szkolenie “Kuchnia Hiszpańska”
 • Szkolenie “ Kuchnia Włoska”  
 • Szkolenie “Technologie w gastronomii”
 • Szkolenie Kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

W dni wolne od zajęć szkolnych oraz podstawowych praktyk szkolnych jak również w miesiące wakacyjne uczniowie odbędą płatne praktyki zawodowe

Szczegółowe informacje na temat projektu Gotowi Na Sukces wieku dostępne są w biurze projektu w Firmie Produkcyjno-Handlowej „Woźniak” Krzysztof Woźniak oraz w sekretariacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie.