Projekt „Kształcenie 4.0”. Okres realizacji 12.2020-09.2022

Od 1 stycznia 2021 w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie realizowany jest projekt „Kształcenie 4.0”

Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji uczniów tym samym, zwiększenie szans na zatrudnienie. Wartość całkowita projektu wynosi 1 356 840,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 153 314,00 zł.

Projekt „Kształcenie 4.0”realizowany będzie w okresie od 01.12.2020 do 30.09.2022 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie Uczniów SU oraz wzrost kształcenia w Branżowej Szkole Zawodowej I i II Stopnia wchodzących w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia i kursy kwalifikacyjne dla Uczniów, szkolenia dla Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej ww. szkół. Grupa w projekcie obejmuje uczniów z kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, kucharz oraz mechanik.

W ramach działań przewidzianych w projekcie uczniowie placówki odbędą zajęcia specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu

Poszczególne formy wsparcia:

Dla kierunków mechanicznych:

 • Kurs spawania metodami TIG+MAG+MMA ( 3 uprawnienia)
 • Kurs na prawo jazdy kat. B
 • Szkolenie  „Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie – operator CNC”
 • Kurs „ Operator koparko ładowarki”
 • Kurs „Operator Wózka widłowego”
 • Szkolenie „Mechatronika”
 • Szkolenie „Wprowadzenie nauki podstaw programowania”
 • Szkolenie„Robotyka i programowanie robotów”

Zaplanowane są również innowacyjne zajęcia dla uczniów w zawodzie kucharz

 • Szkolenie “Carving”
 • Szkolenie “Cukiernik”
 • Szkolenie „Organizacja przyjęć okolicznościowych- Catering”
 • Szkolenie Kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalne

 

 W dni wolne od zajęć szkolnych oraz podstawowych praktyk szkolnych jak również w miesiące wakacyjne uczniowie odbędą płatne praktyki zawodowe

Szczegółowe informacje na temat projektu Kształcenie 4.0  wieku dostępne są w biurze projektu w Firmie Produkcyjno-Handlowej „Woźniak” Krzysztof Woźniak oraz w sekretariacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie