Plan zajęć na poniedziałek 28.02.2022 r.

Uwaga
Szkoła Umiejętności w Lubartowie
informuje że od 28.02.2022 r. rozpoczynamy zajęcia lekcyjne stacjonarnie
Poniżej przedstawiamy plan zajęć na poniedziałek 28.02.2022 r.:

Klasa I
7.15 – 8.00 Informatyka
8.10 – 8.55 Informatyka
9.05- 9.50 Podstawy motoryzacji – mechanicy / Przygotowywanie dań – kucharze
10.00- 10.45 Podstawy motoryzacji – mechanicy / Przygotowywanie dań – kucharze
11.15- 11.50 Podstawy motoryzacji – mechanicy/ Kucharze – praktyka
12.00 – 12.45 Podstawy motoryzacji – mechanicy/ Kucharze – praktyka
12.55- 13.40 Mechanicy – praktyka/ Kucharze – praktyka
13.45- 14.30 Mechanicy – praktyka/ Kucharze – praktyka

Klasa II
Mechanicy – praktyka/ Kucharze – praktyka 7.00- 15.00

Klasa III P
Mechanicy – praktyka/ Kucharze – praktyka 7.00- 15.00

Klasa III G
8.10 – 8.55 Matematyka
9.05- 9.50 Matematyka
10.00- 10.45 Język Polski
11.15- 11.50 Język Polski
12.00 – 12.45 Wychowanie fizyczne
12.55- 13.40 Wychowanie fizyczne