Handel ludźmi

W naszej szkole odbywają się zajęcia poświęcone problematyce handlu ludźmi. Przestępstwo to, jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka. Obecnie współczesne niewolnictwo może przybierać formę między innymi wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej czy handlu organami. Wychowawcy omówili z uczniami również sposoby jakimi posługują się sprawcy, aby zwerbować ofiarę i zmusić ją do, niewolniczej pracy lub żebractwa. Podczas spotkań wyjaśniano uczniom, że osoby zajmujące się handlem ludźmi wykorzystują różnego rodzaju techniki manipulacji, starając się zbliżyć do potencjalnej ofiary, zdobyć jej zaufanie, otoczyć opieką i pokazać swoje przyjazne nastawienie. Sprawcy w swoim działaniu posuwają się także do szantażu, gróźb czy przemocy fizycznej wobec swoich ofiar. Wyjaśniano, że uleganie wpływom innych osób jest naturalne, jednak wiedza i umiejętności rozpoznawania zagrożeń może pomóc w umocnieniu naszego poczucia bezpieczeństwa.