Ważne informacje

DYREKTOR SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI W LUBARTOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

informuje, że:

  • zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2021 r.
  • 03.01.2022 r., 04.01.2022 r., 05.01.2022 r. i 07.01.2022 r. są dniami nauki zdalnej;
  • 10.01.2022 r., 11.01.2022 r. i 12.01.2022 r. są dniami wolnymi od zajęć w związku z egzaminami zawodowymi w Szkole Umiejętności w Lubartowie Branżowej Szkole II stopnia;
  • w związku z powyższym Internat dla uczniów będzie udostępniony 12.01.2022 r. od godziny 13.00.  

Uczniowie pamiętajcie o zasadach bezpiecznego podróżowania, przestrzegajcie procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19