Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – III kwartał 2021

W bieżącym okresie zakończone zostały zajęcia praktyczne dla grupy 3/SPAWANIE, zrealizowano 36 h dla gr. 3. Po zakończonych 390 h zajęć, 9 uczniów przystąpiło do egzaminu ze spawania w formie praktyczno- teoretycznej. Egzamin przeprowadzony został w dniu 14.09.2021 przez Egzaminatora z SIMP Ośrodka Doskonalenia Kadr – Mechanika -Sp. z o.o. po sprawdzeniu próbek wykonanych przez uczniów oraz po przeprowadzeniu testu w części teoretycznej, wszyscy uczniowie uzyskali kwalifikacje spawalnicze.

W miesiącu Wrzesień kontynuowane były zajęcia praktyczne dla grupy 4/SPAWANIE -9 os. przez prowadzącego zajęcia w wymiarze 152 h. Utworzona została gr. 5/SPAWANIE -9 os. Zajęcia rozpoczęto w dniu 15.09.2021. Zajęcia prowadzone w miesiącu wrzesień zrealizowano w wymiarze 50 teoria oraz 64 praktyka.

W bieżącym okresie zgodnie z utworzonym harmonogramem realizacji projektu, zajęcia kontynuowała gr. 1/DIGCOMP oraz 2 gr. 2/DIGCOMP składające się z 9 os/gr. Łącznie 18 osób. W bieżącym okresie zrealizowano 15h tj. 3 dni x 5 h dla gr.1 oraz 20 h tj. 4 dni x 5 h dla gr. 2. Utworzone gr 3/DIGCOMP oraz 4/DIGCOMP rozpoczęły zajęcie komputerowe odpowiednio 21.09.2021 i 30.09.2021. Łącznie zrealizowano 10 h tj. 2 dni x 5 h dla gr.3 oraz 5 h dla gr. 4.

W bieżącym okresie rozliczeniowym rozpoczęła szkolenie grupa szkoleniowa nr 3/ZTRiP 9 os. Utworzono również listę uczestników gr 4 /ZTRiP 9 os. dot. szkolenia „Zastosowanie tradycyjnych receptur i procedur. Przygotowanie posiłków w innowacyjnych Technologii z zastosowaniem drukarek 3D”. W bieżącym okresie zrealizowano 60 h dla gr.3/ZTRiP. Rozpoczęte zajęcia dla gr. 3/ZTRiP w miesiącu wrzesień zakończą się w dniu 03.10.2021. Natomiast zajęcia dla gr 4/ZTRiP zaplanowano w okresie 16.10.2021-7.11.2021.