Konkurs fotograficzno-literacki „Cztery Pory Roku”

Grono Pedagogiczne i Dyrekcja szkoły ogłasza I edycję konkursu fotograficzno-literacką „Cztery Pory Roku”. Celem konkursu jest promocja otaczającego nas piękna płynącego z walorów przyrodniczych następujących po sobie pół roku i literatury (wiersz, cytat lub fragment prozy). Koordynatorami konkursu są uczniowie klasy II pod opieką mgr Karoliny Mazur. Pracę proszę przesyłać na adres e-mail: karolina.mazur@szkolaumiejetnosci.pl w następujących terminach:

  • I etap: Jesień do końca października
  • II etap: Zima do końca stycznia
  • III etap: Wiosna do końca kwietnia
  • IV etap: Lato do połowy czerwca

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na koniec roku szkolnego 2021/2022. Każdy uczestnik dostanie ocenę dodatkową z j. polskiego, a zwycięzca z każdego etapu dyplom i nagrodę rzeczową. Dodatkową nagrodę główną otrzyma osoba, która przyśle prace na każdy etap i będą one tworzyły zgrany kwartet pór roku. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

Jako wzór przedstawiamy zdjęcie jesieni oraz wiersz Leopolda Staffa pod tym samym tytułem.

„Jesień” L. Staff

Dzień dzi­siaj chmur­ny od sa­me­go rana.
Czuć, że się je­sień na schył­ku prze­si­la.
Chłod­no, deszcz za­cznie pa­dać lada chwi­la.
Nie wyj­dziem z domu, dal mgła­mi owia­na.

Już zbłą­ka­ne­go nie znaj­dziem mo­ty­la,
Ani ko­pi­cy spóź­nio­ne­go sia­na.
Bru­nat­na, naga zie­mia już zo­ra­na
I wi­cher gołe to­po­le po­chy­la.

Tą samą chust­ką, któ­rą­śmy że­gna­li
Je­sień po­god­ną, zni­ka­ją­cą w dali,
Roz­pró­szym smę­tek, co myśl na­szą ści­ga.

Roz­pa­lim ja­sny ogień na ko­mi­nie,
A ty usią­dziesz ci­cho przy pia­ni­nie
I, mru­żąc oczy, za­grasz „Wio­snę” Grie­ga.