Wybory do Rady Wychowawców i Samorządu Mieszkańców Internatu

Goście:
1. Adam Turowski
2. Edyta Lewtak
3. Oleg Ustych

Rada Wychowawców:
1. Ewa Wójcicka-Romaniuk
2. Volodymyr Korolik
3. Joanna Żołnierczuk-Smerdel
4. Karolina Mazur
5. Łukasz Miszta
6. Krzysztof Woźniak
7. Urszula Ziomek

Rada Wychowanków (starostowie pokoi):
1. Zuzanna Będer
2. Helena Sachenko
3. Artem Hots
4. David Bahinskyi
5. Illia Holub
6. Dominik Suchodolski
7. Serhii Noryk
8. Bohdan Haideichuk
9. Oleksandr Shvets

Samorząd Mieszkańców Internatu:
1. Artem Hots –Przewodniczący
2. Dominik Suchodolski – Z-ca Przewodniczącego
3. Helena Sachenko – Sekretarz